شاخه ها

مشتریان

لغت نامه سایت مجتمع ذوب آهن و فولاد اقلید پارس تشکیل شده از 500 کلمه تخصصی انگلیسی همراه با معنی فارسی آن ها.

با آرزوی پیشرفت علم ذوب آهن و فولاد کشور

لغت نامه

E


Eccentric Bottom Tapping (EBT)
تخليه از كف غيرمركزي
--------------------------------------------
Eco – Process
فرآيند سازگار با محيط زيست
--------------------------------------------
Edge Rolling (Edge Conditioning)
نورد لبه (پرداخت لبه )
--------------------------------------------
Edge Strength
استحكام لبه هاي ورق استحكام لبه هاي
--------------------------------------------
Edge Trimmer
قيچي لبه زني
--------------------------------------------
Edging
لبه زني
--------------------------------------------
Elastic Limit
حد كشساني حداكثر
--------------------------------------------
Electric Arc Furnace
كوره قوس الكتريكي
--------------------------------------------
Electric Furnace
كوره الكتريكي
--------------------------------------------
Electric Resistance Welded Pipe
لوله درزجوش مقاومت الكتريكي (ERW)
--------------------------------------------
Electrical Arc
قوس الكتريكي
--------------------------------------------
Electrical Sheet
فولاد الكتريكي
--------------------------------------------
Electrical Steels
فولادهاي الكتريكي
--------------------------------------------
Electrolytic Cleaning Line
خط تميزكاري الكتروليتي دستگاههاي تميزكاري است كه
--------------------------------------------
Electrolytic Pickling Line
خط اسيدشويي الكتروليتي
--------------------------------------------
Electroplating
آبكاري
--------------------------------------------
Electroslag Refining
تصفيه سرباره الكتريكي
--------------------------------------------
Elevated Temperature Drawing
فولاد كششي گرم فرآيند كشش ميلگرد فولادي در درجه حرارت هاي بالا معمولاً بين 250 تا 300 درجه سانتي گراد است اين نوع از فولاد در مقايسه با فولاد
--------------------------------------------
Elongation
درازش ،‌ ازدياد طو ل نسبي
--------------------------------------------