شاخه ها

مشتریان

لغت نامه سایت مجتمع ذوب آهن و فولاد اقلید پارس تشکیل شده از 500 کلمه تخصصی انگلیسی همراه با معنی فارسی آن ها.

با آرزوی پیشرفت علم ذوب آهن و فولاد کشور

لغت نامه

K


Kaldo Process
فرآيند كالدو روشي است براي توليد فولاد از آهن مذاب ، با استفاده از يك كنورتر گردان مورب و يك لانس اكسيژني كه با آ
--------------------------------------------
Killed Steel
فولاد آرام يا كشته شده اين اصطلاح براي اين نوع فولاد نشان مي دهد كه فولاد مذكور بطور كامل با اضافه نمودن عاملي نظير
--------------------------------------------