شاخه ها

مشتریان

لغت نامه سایت مجتمع ذوب آهن و فولاد اقلید پارس تشکیل شده از 500 کلمه تخصصی انگلیسی همراه با معنی فارسی آن ها.

با آرزوی پیشرفت علم ذوب آهن و فولاد کشور

لغت نامه

M


M Sections
مقاطع ام
--------------------------------------------
M Sections
مقاطع ام به تيرآهن هاي سبك وزن طولي اطلاق مي شود كه عمدتاً در ساختمان و خانه سازي از پيش طراحي شده استفاده مي شود . اين تيرآهن ها با وزن طول
--------------------------------------------
Machinability
قابليت ماشين كاري سهولت در تراش يا ماشين كاري فولاد است .
--------------------------------------------
Machine Steel
فولاد ماشين فولاد ساده كربني است كه محتوي 2/0 الي 3/0 درصد كربن است .
--------------------------------------------
Macrosturucture
درشت ساختار ساختار بلوري فلزات كه با چشم غيرمسلح بر روي سطح صيقل داده شده ديده مي شود.
--------------------------------------------
Madras Process
فرآيند مدرس اين روش احياء‌ مشابه روش اچ – واي – ال يك (HYL1) غير مداوم است .
--------------------------------------------
Magnesium Limestone
دولوميت ماده نسوز با پايه منيزيم و كلسيم مي باشدXoy(MGCA).
--------------------------------------------
Magnet Steels
فولادهاي آهن ربا فولادهاي كربني يا آلياژي هستند كه حالت مغناطيسي دائم يا موقت دارند.
--------------------------------------------
Malleability
چكش خواري خاصيتي كه در فولاد و چدن ايجاد مي شود و مقاومت فلز در مقابل ضربات و فشار مي باشد بدون اينكه د
--------------------------------------------
Man – Hours Per Ton
Manganese
--------------------------------------------
Manganese
منگنز منگنز (MN) يكي از مهمترين اجزاء‌تشكيل دهنده فولاد است و به عنوان يك عامل اكسيژن زدا عمل مي كند . قابليت چكش كاري ،‌ جوشكاري
--------------------------------------------
Manganese – Killed Steel
فولاد آرام شده با منگنز به فولادي اطلاق مي شود كه بوسيله منگنز اكسيژن زدايي شده باشد.
--------------------------------------------
Manganese Steel
فولاد منگنزي نوعي فولاد است كه از منگنز براي افزايش سختي و گرم كاري فولاد استفاده مي شود.
--------------------------------------------
Manganese Steel
فولاد منگنزي نوعي فولاد است كه از منگنز براي افزايش سختي و گرم كاري فولاد استفاده مي شود.
--------------------------------------------
Marginal Unit
واحد حاشيه اي واحدي در كنار واحد اصلي توليد مثل فولادسازي كه براي كارهاي تحقيقاتي است .
--------------------------------------------
Martempering
آبدهي مرحله اي نوعي عمليات حرارتي براي فولاد استينتي كه به صورت مرحله اي آبدهي و سرد مي شود . مزيت اين روش كاهش تنش هاي
--------------------------------------------
Martensitic
مارتنزيتي نوعي ساختار بسيار سخت در فولاد مي باشد كه در اثر عمليات حرارتي و تركيب شيميايي بدست مي آيد و سختي و استحكام
--------------------------------------------
Martinel Steel
فولاد مارتينل اين فولاد محتوي 75/0 درصد منگنز ، 24/0 درصد كربن و 1/0 سيليسيم و قابل عمليات حرارتي و در كشتي سازي به كار مي رود .
--------------------------------------------
Mass Effect
اثر جرم واژه اي است كه در عمليات حرارتي ، اثر ابعاد و شكل قطعه فولادي را نشان مي دهد . از اين رو نسبت سردكردن يك قطعه فولادي اس
--------------------------------------------
Matrix
ماتريس – زمينه – قالب جزء اصلي كه در آن ساير اجزا قرار گرفته اند مانند آهن در فولاد.
--------------------------------------------
Maximum Stress
تنش حداكثر در آزمايش كشش فولاد ، نمونه اي به ابعاد و شكل استاندارد تحت كشش قرار داده مي شود تا شكسته شود . نتايج اين آزمايش به N/
--------------------------------------------
Mechanical Galvanizing
گالوانيزه كاري مكانيكي روشي است كه براي ايجاد روي اندود بر محصولات فولادي با كوبش ساچمه اي استفاده مي شود قطعات آهني وفولادي به وسيل
--------------------------------------------
Media Hardening
حمام سخت كاري حمام محتوي مايعاتي است كه فولاد براي آبدادن در آنها فرو برده مي شود و مانند آب سرد و انواع ‍روغن و آب محتوي كلرورسد
--------------------------------------------