شاخه ها

مشتریان

لغت نامه سایت مجتمع ذوب آهن و فولاد اقلید پارس تشکیل شده از 500 کلمه تخصصی انگلیسی همراه با معنی فارسی آن ها.

با آرزوی پیشرفت علم ذوب آهن و فولاد کشور

لغت نامه

N


N2 – Ar Lance
نيزك ،‌ لانس لوله اي است كه براي تزريق اكسيژن بطور مستقيم به داخل كوره فولاد مذاب و يا كوره هايي گاززدايي يا نگهدارنده مذ
--------------------------------------------
Nevtral Steel
فولاد خنثي فولادي است كه از مواد اوليه اسيدي در كوره آستر شده قليايي توليد مي شود.
--------------------------------------------
Nickel - Molybdenum
فولاد نيكل موليبدن
--------------------------------------------
Nickel (Ni)
نيكل يك عنصر آلياژي است كه به عنوان ماده اوليه براي انواع فولادهاي زنگ نزن
--------------------------------------------
Nickel – Chromium Steel
فولاد نيكل كرم فولادي است كه حاوي 1 الي 5/1 درصد نيكل و 45/0 الي 75/0 درصد كرم است .
--------------------------------------------
Nickel – Manganese Steel
فولاد نيكل - منگنز
--------------------------------------------
Nickel –Vanadium Steel
فولاد نيكل واناديم فولاد با 5/1 درصد نيكل ، 1 درصد منگنز ، 28/0 درصد كربن و 10/0 درصد واناديم .
--------------------------------------------
Nickel Steel
فولاد نيكل دار به فولادهاي حاوي 3 درصد نيكل مي گويند.
--------------------------------------------
No 1 Heav Scrap
قراضه سنگين شماره 1 (سنگين تر از 3 تن نباشد) اصطلاحي است كه به درجه قراضه فولاد فرسوده گفته مي شود . اين ن
--------------------------------------------
Non – Aging Steel
غولادپيري ناپذير فولادي كه به آن ، افزودن عناصر نيتريدزا و كاربيدزا جلوگيري از كربن و
--------------------------------------------
Non – Burning Steel
فولاد نسوز يا فولاد ضد حرارت
--------------------------------------------
Non – Corroding Steel
فولاد زنگ ناپذير فولادي است كه اكسيد نمي شود.
--------------------------------------------
Non – Deforming Steel
فولاد تغيير شكل ناپذير فولادي است كه هنگامي تحت عمليات حرارتي قرار مي گيرند به آساني تغيير شكل نمي دهند.
--------------------------------------------
Notched – Bar Test
آزمايش ميله فاق دار آزمايشي است براي تعيين مقاومت فولاد كه به طور ناگهاني تحت تنش قرار مي گيرد و به صورت سقوط يا ضربه اي است .
--------------------------------------------
Novmalizing
نرمال سازي فرآيند عمليات حرارتي است كه هدف از آن ، از بين بردن تنش هاي دروني
--------------------------------------------