شاخه ها

مشتریان

لغت نامه سایت مجتمع ذوب آهن و فولاد اقلید پارس تشکیل شده از 500 کلمه تخصصی انگلیسی همراه با معنی فارسی آن ها.

با آرزوی پیشرفت علم ذوب آهن و فولاد کشور

لغت نامه

Q


Q-Bop
كوره اكسيژني كيو اصطلاحي است در مورد كوره اكسيژني اصلاح شده بكار برده مي شود و در آن اكسيژن و ساير گازها بيشتر از كف كور
--------------------------------------------
Qualification Trials
آزمايش هاي تغيير آزمايش لازم براي يك فرآيند بكار گرفته شده براي ساخت گريدهاي مشخصي از فولاد با دقت مصرف نهايي ،‌ به منظور اينكه فرآ
--------------------------------------------
Qualities
كيفيت ها - درجات مشخص و معين آهن و فولاد است .
--------------------------------------------
Quality
كيفيت - چگونگي انجام كار و وضعيت كار انجام شده بر روي محصول ايجاد شده كه در مقايسه با مشخصات فني استاندارد باشد .
--------------------------------------------
Quality Control
كنترل كيفي - به مجموعه عملياتي گفته مي شود كه براي پيشگيري از توليد محصولات معيوب و كمتر از حد استاندارد انجام مي شود . كنترل كي
--------------------------------------------
Quenching
سرد كردن سريع - سردكرد سريع در آب يا مايعات براي سخت كردن فولاد وحفظ ريزساختار در حرارت زياد است .
--------------------------------------------