شاخه ها

مشتریان

لغت نامه سایت مجتمع ذوب آهن و فولاد اقلید پارس تشکیل شده از 500 کلمه تخصصی انگلیسی همراه با معنی فارسی آن ها.

با آرزوی پیشرفت علم ذوب آهن و فولاد کشور

لغت نامه

R


Reducing Agent
عامل احياء - عناصري كه بتواند اكسيژن را از محيط خارج كنند گويند براي مثال گاز طبيعي يا زغال سنگ مي توانند براي حذف اكسيژن از سنگ آهن
--------------------------------------------
Refractory Brick
آجر نسوز - آجر مقاوم به گرما . نقطه ذوب اين آجرها بالاتر از درجه حرارت فرآيند توليد است . آجرهاي نسوز اغلب كوره هاي فولادسا
--------------------------------------------
Reinforcing Bar (Rebar)
ميلگرد آجدار (ميلگرد مورد استفاده در بتون آرمه)- ميلگرد آجدار براي تقويت بتون در ساخت ساختمان و بزرگراه
--------------------------------------------
Reline
تعويض آستر نسوز كوره- فرآيند تعويض آستر نسوز كوره فولاد مذاب . هنگامي آجر نسوز مستعمل مي شود اول بايد سرد و خنك شو
--------------------------------------------
Residuals
عناصر تفاله اي ، عناصر باقي مانده - ناخالصي هاي فولاد كارخانجات فولادسازي در نتيجه تركيب فلزات با عناصر غيرفلزي د
--------------------------------------------
Reversing Mill
نورد رفت و برگشتي - قفسه نوردي است براي كاهش ضخامت ، ورق فولادي از ميان غلتك هاي اين قفسه رفت و برگشت مي كند. فاصله بين غلتكها بعد از هر گذ
--------------------------------------------
Rod
مفتول - ميلگردي است به شكل فولاد طويل نيمه نهايي باريك از بيلت نوردشده و براي پرداخت بيشتر ، كلاف مي شود . مفتول محصولي است كه به محصولا
--------------------------------------------
Roll Force Systems
سيستمهاي فشار غلتك - قفسه هاي نورد ، مكاني است كه فشار قابل توجهي بر روي تختال ، شمشه و كلاف ها براي پرداخت بيشتر محصول وارد مي شود. بطوركل
--------------------------------------------