شاخه ها

مشتریان

لغت نامه سایت مجتمع ذوب آهن و فولاد اقلید پارس تشکیل شده از 500 کلمه تخصصی انگلیسی همراه با معنی فارسی آن ها.

با آرزوی پیشرفت علم ذوب آهن و فولاد کشور

لغت نامه

S


Scale
پوسته - قشر اكسيدآهن كه بر روي سطح فولاد بعد از گرم كردن تشكيل مي شود.
--------------------------------------------
Scale – Tight Finish
پوشش مقاوم - پوشش نهايي بر روي سطح فولاد است كه عمليات خاصي در خصوص افزايش مقاومت آن در مواجهه با پوسته شدن روي آن انجام مي شود.
--------------------------------------------
Scale Breaker
پوسته شكن - دستگاهي است مركب از تعدادي غلتك كه پوسته هاي بر روي تختال يا ورق يا لوله را در حين عبور از بين آنها سست و مي شكند كه ممكن است ب
--------------------------------------------
Scale Of Hardness
مقياس سختي - مقياس دستگاه سختي سنج در روش راكول است كه معمولاَ بين صفر تا 140 درجه است .
--------------------------------------------
Scaling
پوسته بستن - اكسيدشدن سطح فولاد به علت حرارت دادن آنها در هوا يا محيط اكسيدكننده است .
--------------------------------------------
Scaling Temperature
درجه حرارت پوسته بستن - پوسته شدن بطور يكنواخت با افزايش درجه حرارت افزايش مي يابد و درجه حرارت 1100 الي 1200 درجه حداكثر ميزان نهايي و بحران
--------------------------------------------
Scarfing
برش با شعله- روش و فرآيند سوزاندن و بريدن نواقص سطحي و زائده هاي محصولات فولادي نيمه نهايي با شعله اكسي – استيلن و آماده كردن آن ب
--------------------------------------------
Scrap (Ferrous)
قراضه آهني - ماده آهني (حاوي آهن) كه عموماً دوباره ذوب مي شود و به فولاد جديد ريخته گري مي شود كارخانجات فولاد يكپارچه تا 25 درصد از شارژ ك
--------------------------------------------
Scrap Substiute
جانشين قراضه - مواداوليه اي كه مي تواند به جاي قراضه در كوره هاي قوس الكتريكي و كوره هاي اكسيژني استفاده شوند جانشين قراضه نام
--------------------------------------------
Screening
غربال كردن- جدا كردن مواد خردشده با گذراندن آنها از غربال ها تعيين مي شود .
--------------------------------------------
Screw - Down
پيج تنظيم - پيچي است براي تنظيم غلتك هاي دستگاه نورد.
--------------------------------------------
Scrubber
دستگاه شستوي گاز
--------------------------------------------
Scruff
كف - سرباره اي است از مخلوط مكانيكي اكسيد قلع و آلياژ قلع – آهن كه بر روي حمام قلع كاري تشكيل مي شود.
--------------------------------------------
Sculls
ته ديگ - قشري از فلز و يا ساير تركيبات فلزي است كه بر روي سطوح داخلي پاتيل ها و كنورترها يا هر نوع ظرف يا كوره فلز مذاب ، مخصوصاً ، موقعي
--------------------------------------------
Seamless Pipe
لوله فولادي بدون درز - لوله ساخته شده از بيلت است ، بيلت ابتدا گرم مي شود و سپس با فشار شديد و با عمليات سوراخ كردن و كشيدن شمشال با روش چر
--------------------------------------------
Secondary Metal
فلز ثانوي - فلزي است كه با ذوب قراضه فلز بازيابي مي شود و در مقابل فلزات اوليه (PRIMARY METALS) قرارداد كه مستقيماً از كاني به دست مي
--------------------------------------------
Secondary Steel
فولاد ثانوي - فولادي است كه ويژه گيهاي مورد نظر مشتري اصلي را برآورده نمي سازد و اين به دليل وجود نقص در تركيب شيميايي ، ضخامت و ك
--------------------------------------------
Section Mill
دستگاه نورد پروفيل - دستگاه نوردي است كه براي نورد پروفيل هاي متنوعي از قبيل تيرآهن و ناوداني و سپري و غيره طراحي و ساخته شده و شامل
--------------------------------------------
Semi-Finished Steel
فولاد نيمه نهايي - فولادي است به شكل شمشال ، شمشه و تختال كه بعداً به محصولات نهايي از قبيل تيرآهن ،‌ ميلگرد و يا ورق نورد مي شود. Shaft Furnace

--------------------------------------------
كوره استوانه اي عمودي - در اين كوره ها كاني و سوخت با يكديگر در تماس هستند.
--------------------------------------------
Shaking Down
هم زن - منظور هم زدن حمام فلز مذاب در كوره زيمنس – مارتين با يك ميله است جهت اكسيدكردن و كربن زدايي.
--------------------------------------------
Shape Correcting
اصلاح شكل - با عمليات مختلف براي حذف موج ، خراش ، لبه دندان اره اي ، كجي ،‌ زبري و غيره در مصنوعات مختلف فولادي با تجهيزات خاصي اص
--------------------------------------------
Shearing
قيچي كردن - چنانچه لبه هاي ورق يا نوار ورق در طول كاهش ضخامت كنترل نمي شوند. بايد در حالت موازي با قيچي برش داده شوند. اين روش همچنين
--------------------------------------------
Sheet Steel
ورق فولادي- ورق فولادي به فولاد نورد تخت و نازك گفته مي شود ، ورق فولادي كلاف شده تقريباً نيمي از محصولات فولادي هر كشور را ت
--------------------------------------------
Shredded Scrap
قراضه تكه اي - قطعات متجانس و يك جور اتومبيل هاي فرسوده است كه بعد از تكه تكه كردن انومبيل ها به قطعات و تكه هاي مشابه ،‌ فولاد قابل بازي
--------------------------------------------
Silicon Electrical Steel
فولاد الكتريكي سيليسيمي - نوعي فولاد مخصوص است كه با وارد كردن سيليسيم در فرآيند فولادسازي ايجاد مي شود. فولاد الكتريكي خواص
--------------------------------------------