شاخه ها

مشتریان

لغت نامه سایت مجتمع ذوب آهن و فولاد اقلید پارس تشکیل شده از 500 کلمه تخصصی انگلیسی همراه با معنی فارسی آن ها.

با آرزوی پیشرفت علم ذوب آهن و فولاد کشور

لغت نامه

T


Taconite
تاكونيت - يك كاني طبيعي حاوي آهن زير 30 درصد ، اين آهن اوليه مورد استفاده در كوره بلند است . عرضه كنندگان كاني آهن غني ( بيشتر
--------------------------------------------
Tailored Blanks
قطعه طراحي - مقطعي از ورق يا نوار فولاد است كه براي انطباق با خصوصيات طرح قالب كاري براي يك قسمت مخصوص برش داده مي شود.
--------------------------------------------
Tall Processing
پردازش هزينه دار- عمل پردازش فولاد كه شامل هزينه مي شود . خريداران ورق فولادي ممكن است داراي تجهيزات اجراي عمليات لازم بر روي محصول نباشن
--------------------------------------------
Tandem Mill
خط نورد تاندم - نوعي خط نورد سرد است ،‌ خط تاندم به ورق فولادي استحكام بيشتر و يكساني در سطح مي دهد و ضخامت آن را كاهش مي دهد. بر خلاف نورد
--------------------------------------------
Tap Hole
مجراي تخليه آهن مذاب
--------------------------------------------
Tap – Out Bar
ديلم كوره ،‌ نيزه كوره- ميله آهني تيزي است براي باز كردن مجراي خروجي آهن مذاب كوره
--------------------------------------------
Tap Density
ضريب بار - چگالي ظاهري گرد فلز پس از لرزش يا كوبيدن است .
--------------------------------------------
Tapper
مخروط ورود - در نوردكاري ميلگرد ، اختلاف مقطع بين كاليبر و ميله اي است كه وارد آن كاليبر مي شود. در واقع ، به صورت درصد مقطع ميلگ
--------------------------------------------
Tapping
تخليه فلز مذاب ، بارگيري - تخليه مذاب آماده از كوره به پاتيل پس از باز كردن مجراي خروجي كوره است .
--------------------------------------------
Tapping Hole Drilling
سوراخ كردن مجراي تخليه - سوراخ كردن و بازكردن مجراي تخليه فولاد مذاب كوره است .
--------------------------------------------
Tapping Sample
نمونه ريخته گري- نمونه آزمايش از فولاد مذاب ريخته گري يا فولاد مذاب در حال تخليه است .
--------------------------------------------
Tarnish
كدري – تاري - از جلا افتادن سطح فلز يا فولاد با تشكيل قشر اكسيدي يا سولفوري را مي گويند و ورقهاي فولادي از جمله محصولاتي هستند كه قشر
--------------------------------------------
Tarred Steel Sheet
ورق فولادي قيراندود-
--------------------------------------------
Teapot Ladle
پاتيل سيفوني ، پاتيل قوري شكل - اين پاتيل شكلي از پاتيل است كه مواد مذاب داخل آن از قسمت تحتاني و از داخل مسير لوله اي يا گلويي شكل تخليه مي
--------------------------------------------
Tedge
قيف تزريق- دريچه اي است كه از آن فولاد مذاب به داخل قالب ريخته مي شود.
--------------------------------------------
Teeming
ريخته گري ، شمش ريزي - عمل ريختن فولاد مذاب به درون قالب شمش را شمش ريزي مي گويند.
--------------------------------------------
Teeming Lap
چين ريخته گري - لايه يا تابي كه در جريان ريخته گري در سطح يك شمش ايجاد مي شود. هنگامي كه سطح فولاد مذاب در حال بالا آمدن شروع به انجماد مي ك
--------------------------------------------
Teeming Temperature
درجه حرارت ريخته گري
--------------------------------------------
Temper Mill
خط نورد تمپر- يك نوع خط نورد سرد است كه معمولاً فقط با يك يا دو قفسه كه نورد سرد نهايي را انجام مي دهد ، ورق فولادي بازپخت شده با بهبود بخ
--------------------------------------------
Temper Rolling
نوردكاري سبك - نوردسردي كه كاهش كمي در ضخامت محصول نورد ، در مقايسه با كاهش نورد كاري اصلي بوجود مي آورد.
--------------------------------------------
Temperature Difference
اختلاف درجه حرارت - منظور اختلاف در حرارت بين مغز فولاد و سطح آن در جريان عمليات سرد كردن و غيره است .
--------------------------------------------
Tempering Bath
حمام بازپخت - حمامي است براي بازپخت بعضي از فولادهاي نيكل و كرم دار كه سردكردن آنها بايد به آهستگي انجام گيرد.
--------------------------------------------
Tensile Strenght
استحكام كششي- عبارت است از حداكثر باري كه نمونه جسم مورد نظر يا فولاد مورد نظر در جريان آزمايش كشش قبل مومسان شدن تحمل مي كند بر سطح مقطع
--------------------------------------------
Tensile Stress
تنش كششي - باركشي تقسيم بر واحد سطح مقطع اوليه نمونه در هر لحظه معين است .
--------------------------------------------
Terne
ورق سرب دار - ورق فولادي پوشش داده شده با مخلوطي از سرب و قلع است . ورق سرب دار اصولاً براي ساخت تانكهاي بنزين مورد استفاده قرار مي گير
--------------------------------------------
Test Sample
نمونه آزمايش - نمونه است كه از جسم براي آزمايش برداشته مي شود.
--------------------------------------------
Testing
آزمايش كردن - قراردادن نمونه هاي فولادي در شرايطي است كه آن نمونه ها براي مقاومت در قبال آن شرايط محاسبه شده اند، بدون اينكه بشكنن
--------------------------------------------
Texture
بافت - تراكم و شكل گيري دانه ها در ساختار فولاد يا فولاد آلياژي با جهت گيري ترجيحي است كه در فولاد كار شده يا ريخته شده رخ مي دهد.
--------------------------------------------
Thermal Analysis
تجزيه و تحليل حرارتي ، آناليز حرارتي - شيوه مشخص كردن نقطه دگرگوني در فولاد است . ثبت درجات حرارتي كه در آنها اثرات گرما زايي يا گرمادهي ،
--------------------------------------------