شاخه ها

مشتریان

لغت نامه سایت مجتمع ذوب آهن و فولاد اقلید پارس تشکیل شده از 500 کلمه تخصصی انگلیسی همراه با معنی فارسی آن ها.

با آرزوی پیشرفت علم ذوب آهن و فولاد کشور

لغت نامه

W


Water Separation
كوره گام بردار - نوعي كوره پيش گرم مداوم است كه در آن تختال يا شمشال در داخل كوره در مناطق مشخص حرارت دهي حركت مي كند. با كنترل سرعت در سرتا
--------------------------------------------
Walterization
والتريزاسيون- فرآيند پوشش جانشيني بر روي فولاد و روي است .
--------------------------------------------
Warping
تاب خوردگي ، پيچيدن- پيچيدن اتفاقي قطعه كار به دور غلتك در هنگام نوردكاري است .
--------------------------------------------
Wash Heating
گرماشويي – اكسيدشويي -
--------------------------------------------
Washed Out
فرسوده ‌،‌ كاركرده - ابزارهايي كه زياد ساييده شده باشند اين اصطلاح به كار برده مي شود.
--------------------------------------------
Waste End
سرشمش يا تختال -
--------------------------------------------
Waste Heat Flue
گريزگاه دود - دودكش و گريزگاه گازهاي گرم حاصل از احتراق و غيره مي باشد.
--------------------------------------------
Waste Plate
صفحه آهني محافظ - صفحه هاي آهني كه براي محافظت از يك دسته ورق فولادي استفاده مي شود و براي بسته بندي ورق مورد استفاده قرار مي گيرد.
--------------------------------------------
Water – Granulated Slag
سرباره دانه اي شده با آب- سرباره مذاب است كه با آب تحت فشار به شكل دانه اي درآمده باشد.
--------------------------------------------
Water Hardening
سخت گرداني با آب - فرآيندي است براي بالابردن سختي فولادهاي با آلياژ كم كه ابتدا فولاد را تا درجه حرارت دگرگوني يا بيش از آن گرم نموده و سپ
--------------------------------------------
Water Separation
جداسازي با آ ب - جداكردن كاني مانند كاني سنگ آهن از مواد همراه آن توسط آب است كه اين كار موجب عيار بيشتر كاني ميشود.
--------------------------------------------
Waviness
موج نمايي- مقياس و ميزاني است براي ناصافي ورق فولادي است كه با عرض و ارتفاع موج هاي ورق مشخص مي شود. موج نقص سطحي در ورقهاي فول
--------------------------------------------
Wavy Edges
لبه هاي موج دار - به لبه هاي موج دار ورق و نوار فولادي گفته مي شود و يك عيب كيفي تلقي مي شود.
--------------------------------------------
Weight Actual
وزن نهايي مشتري هنگام خريد فولاد ،‌ وزن نهايي يا وزن ميزان فولاد را مد نظر قرار مي دهد . وزن صوري يا ظاهري در هنگام تخمين زدن استفاده مي
--------------------------------------------
Weld
جوش - پيوستگي موضعي فلز است كه با گرم كردن آن تا حرارت مناسب و ذوب موضع ايجاد مي شود و با فشار يا بدون فشار با فلز پركننده ي
--------------------------------------------
Weld Bead
درز جوش ، زنجير جوش - درز پرشده جوشكاري ذوبي است كه با فلز پركننده يا فلز اصلي جسم پر شده است .
--------------------------------------------
Weld Decay
خوردگي جوش - خوردگي بين بلوري در جوشكاري است كه فولادهاي استنيتي در معرض آن قرار مي گيرند .
--------------------------------------------
Weld Defects
معايب جوشكاري - معايبي است از قبيل مك ، ترك ، سوختگي و ناهمواري سطحي در جوش .
--------------------------------------------
Weldability
جوش پذيري ، قابليت جوشكاري - قابليت جوشكاري يكي از عوامل مهم در كيفيت فولاد است و برخي از مشتريان فولاد در خصوص آن تاكيد فراواني
--------------------------------------------
Welding
جوشكاري - فرآيند اتصال فولاد به يكديگر است ، بطوري كه بلوري شدن مداوم در امتداد درز اتصال صورت مي گيرد.
--------------------------------------------
Weldless Tube
لوله فولاد بدون درز
--------------------------------------------
White Pickling
اسيدشويي سفيد - اسيدشويي است كه لحظه اي قبل از اندودكاري روي بر روي ورق فولادي انجام مي شود.
--------------------------------------------
White Rust
زنگ سفيد- رسوب اكسيد يا كربنات روي است كه در جريان خوردگي روي قطعات گالوانيزه تشكيل مي گردد در صورتي كه پوشش كروماته انجام نگيرد.
--------------------------------------------
Whiteheart Malleable Iron
آهن چكش خور مغز سفيد - به چدني چكش خوار اطلاق مي شود كه در اثر عمليات حرارتي چكش خور و نرم شده است .
--------------------------------------------
Whitening
سفيدكاري- پوشاندن ورقهاي فولادي با لايه نازكي از فلز ديگر همانند قلع يا نيكل است كه با فروبردن آنها در املاح اين فلزات در آبكاري اس
--------------------------------------------
Wide – Flange Beam
تيرآهن با بال عريض - به نوعي مقاطع فولادي سازه اي گفته مي شود كه بالهاي روي آن باريك نمي شوند.
--------------------------------------------
Wide Strip
نوار ورق فولادي عريض - در خط نوردگرم ، تختال گرم شده يا تفته پس از عبور از قفسه پوسته شكن عمودي (VS6) از دو قفسه هاي چهارغلتكي VOUSH مقدماتي با
--------------------------------------------